CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÂN THỦY TRÚC
Địa chỉ          :  09-13 Lương Văn Can. Khu dân cư Bưu Điện,

                       P.Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại     :  0510 3845000  – 0913 005 009                   
Fax               : 0510 3845000
Đại diện        :  Ông: Cao Đình Tân             Chức vụ : Giám đốc
Tài khoản số:  56210000230344 tại Ngân hàng BIDV Quảng Nam
Mã số thuế   :  4000873636

Email: 3twindow@gmail.com
Website: http://www.tanthuytruc.com
Facebook: http://www.facebook.com/3twindow
 

Tên cá nhân/Cơ quan

Địa chỉ Email

Số điện thoại liên hệ:

Nội dung: